—-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ—-

474
ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ
ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਏ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ

ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ
ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਅਸੀਂ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ
ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ

ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ
ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ
ਆਏ ਹਾਂ

ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਕਈਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ

ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀ
ਨਾ ਤੂੰ ਡਰਪੋਕ
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ
ਆਏ ਹਾਂ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਡਰਦੇ
ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋ ਵੀ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੰਝੇ
ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਦਬਾ ਲਏ
ਸਰਕਾਰੇ ਸਾਨੂੰ
ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਉਭਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ

ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਲਈ ਜਾਨ
ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ
ਮਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ

ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ
ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਅਸੀਂ ਕਈ ਧਰਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ

ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ
ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ
ਆਏ ਹਾਂ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ
ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ

ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਏ
ਹਰ ਕੋਈ
ਅਸੀਂ ਡੋਲਿਆ ਵਿਚ ਪਈ ਜਾਨ
ਨਾਲ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕੀ ਸਾਡਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੀ
ਨੋਕ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰੀਤ