ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਦਲਾਅ, ਪੜ੍ਹੋ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

323

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :

ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

UIDAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੈਪਚਰ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ

  1. – ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ UIDAI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
  2. – ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
  3. – ਕੇਂਦਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੋਟੋ ਲਵੇਗਾ।
  4. – ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
  5. – ਅੱਪਡੇਟ ਬੇਨਤੀ (URN) ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੀਦ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ।
  6. – ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਸਲਿੱਪ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ URN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  7. – ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਅੱਪਡੇਟ ਪੋਰਟਲ (SSUP) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here