ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

94

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ