ਮਾਨਸਾ: 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਵੇਖੋ ਲਿਸਟ

533

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮਾਨਸਾ:

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ ਲਿਸਟ