Sleeping Tips: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ, ਅਪਣਾਓ ਆਹ ਤਰੀਕੇ

707
Photo By Business Insider

 

Sleeping Tips: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਗਣਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ (Sleeping Tips) ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਸਖੇ।

(Sleeping Tips) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ

ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(Sleeping Tips) ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਓ

ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(Sleeping Tips) ਸੌਣ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੌਣ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵੀਕਐਂਡ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਜਾਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੌਣ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ।

(Sleeping Tips) ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ

ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਮੇਲੇਟੋਨਿਨ ਦਾ Secretion ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

(Sleeping Tips) ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਸੌਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਫੀਨ, ਚਾਹ, ਅਲਕੋਹਲ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

(Sleeping Tips) ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਓ

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਨੀਂਦ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸੌਣ ਜਾਓ।

(Sleeping Tips) ਸਹੀ ਸਿਰਹਾਣਾ ਚੁਣੋ

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਚੁਣੋ ਜੋ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

(Sleeping Tips) ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲਓ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

(Sleeping Tips) ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਟੀਵੀ

ਸੌਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਰਅਸਲ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(Sleeping Tips) ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌਣ ਤੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕੇ। abp/jagran